Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60204-33:2011

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 33: Изисквания към съоръжения, изработени от полупроводникови елементи (IEC 60204-33:2009, с промени)

Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 33: Requirements for semiconductor fabrication equipment
19.04.2011 г.

Главна информация

60.60     19.04.2011 г.

BDS

ТК-72

Европейски стандарт

13.110     25.040.30     29.020     13.11     29.02  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 60204-33:2009 се прилага за електрическо и електронно оборудване, свързвано с оборудване за производство на полупроводникови продукти за производството, измерването, комплектоването и изпитването на полупроводниците. Той се прилага за електрически съоръжения или части от електрически съоръжения, които работят с номинални захранващи напрежения не превишаващи 1 000 V, променливо напрежение, и не превишаващи 1 500 V, постоянно напрежение, и с номинална честота на захранването не превишаваща 200 Hz. За по-високи напрежения или честоти, се прилагат специалните изисквания на IEC 60204 за електрическо и електронно оборудване, свързвано с оборудване за производство на полупроводникови продукти за производството, измерването, комплектоването и изпитването на полупроводниците.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60204-33:2011
60.60 Публикуван стандарт
19.04.2011 г.

Свързан проект

Въвежда EN 60204-33:2011

Въвежда IEC 60204-33:2009 ED1