Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 50272-1:2010

Изисквания за безопасност за акумулаторни батерии и инсталации с акумулаторни батерии. Част 1: Обща информация за безопасност

Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 1: General safety information
17.12.2010 г.
18.04.2016 г.
95.99 Отменен стандарт   17.12.2018 г.

Главна информация

95.99     17.12.2018 г.

BDS

ТК-64

Европейски стандарт

13.260     29.130.20  

английски   български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт е Част 1 на EN 50272 с общо заглавие "Изисквания по безопасност за акумулаторни батерии и за инсталации за батерии" с номинални напрежения до 1500 V при постоянно напрежение (Директива за ниско напрежение) и определя основните изисквания, дадени в другите части на стандарта, както следва: Част 2: Стационарни батерии; Част 3: Тягови батерии; Част 4: Батерии за използване в преносими съоръжения.
Изискванията, отнасящи се за безопасност, надеждност, дълготрайност, механична якост, стабилност на цикъла, вътрешно съпротивление и температура на батерията се определят чрез различни приложения, и това определя избора на конструкцията на батерията и технологията. В общия случай, изискванията и термините и определенията се определят за оловно-киселинни и никел-кадмиеви батерии. За други батерийни системи могат да се прилагат съответно и изискванията. Стандартът обхваща аспекти за безопасност като се вземат под внимание опасностите, свързани с:
- електричеството (инсталация, зареждане, разреждане и др.);
- електролита;
- смеси на лесно запалими газове;
- съхранение и транспортиране.
По отношение на електрическата безопасност се препоръчва EN 60364-4-41.

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 50272-1:2010
95.99 Отменен стандарт
17.12.2018 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 62485-1:2018

Свързан проект

Въвежда EN 50272-1:2010