Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

СД CEN/TR 15697:2008

Цимент. Изпитване на годността във връзка със сулфатоустойчивостта. Доклад за състоянието на техниката

Cement - Performance testing for sulfate resistance - State of the art report
25.07.2008 г.

Главна информация

60.60     25.07.2008 г.

BDS

ТК-4

Технически доклад

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Езикова и стилова редакция"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Съгласно европейския Мандат 114 за цимент, строителна вар и други хидравлични свързващи вещества от CEN/TC 51 се изисква да разработят стандарти за обикновен цимент и за цимент със специални свойства като нискотермични цименти, калциево-алуминатни цименти и сулфатоустойчиви цименти.
EN 197-1: Състав, изисквания и оценяване на съответствието на обикновени цименти е одобрен през 2000 г. и е първият хармонизиран европейски стандарт за строителен продукт, предложен за одобряване.
От 2000 г. до сега са публикувани европейски стандарти за зидарии, цименти с ниска ранна якост, много нискотермични специални цименти и калциево-алуминатни цименти. Разработването на EN за сулфатоустойчиви цименти е затруднено поради национални различия в типовете цимент, които са известни като цименти със сулфатоустойчиви свойства. Трябва да се отбележи обаче, че всички национално стандартизирани сулфатоустойчиви цименти отговарят на изискванията на EN 197-1:2000 и липсата на специфични стандарти за сулфатоустойчив цимент не представлява пречка за търговия.

Жизнен цикъл

СЕГА

ПУБЛИКУВАН
СД CEN/TR 15697:2008
60.60 Публикуван стандарт
25.07.2008 г.

Свързан проект

Въвежда CEN/TR 15697:2008

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход