Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 15593:2008

Опаковане. Управление на хигиената при производството на опаковки за храни. Изисквания

Packaging - Management of hygiene in the production of packaging for foodstuffs - Requirements
30.04.2008 г.
21.08.2009 г.

Главна информация

90.93     3.02.2021 г.

BDS

ТК-73

Европейски стандарт

55.020     67.020  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изискванията към система за управление на хигиената на производители и доставчици на опаковки за храни, включително складиране и транспортиране.

Този европейски стандарт дава възможност на организациите да:
- планират, конструират, въвеждат, работят, поддържат и усъвършенстват анализа на опасността и системата за оценка на риска, което позволява производството на материали за опаковане на храни да се съобрази с изискванията за хигиена;
- да демонстрират съобразяване с приетите от клиентите изисквания за хигиена;
- да демонстрират ефективността на системата;
- да помогнат на производителите на храни да се снабдят с адекватни доказателства за съответствие с правилата за безопасност на храните и опаковките;
- да са сигурни, че има съответствие с възприетата от тях политика за хигиената;
- да демонстрират такова съобразяване с другите заинтересовани страни;
- да се стремят към регистриране или сертифициране на тяхната система за управление на хигиената на опаковките за храни от външни организации.

Този европейски стандарт може да бъде прилаган от всички организации, които желаят да въведат адекватна и ефективна система за управление на хигиената в областта на производството на опаковки за храни, включително производителите и доставчиците на материали, и обслужване на производителите на опаковки.

Желателно е този европейски стандарт да се прилага съвместно със системата за управление на качеството като EN ISO 9001.

Може да е уместно този европейски стандарт да се прилага за други артикули и предмети, които са в контакт с храни и за опаковане на други продукти, освен храна

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15593:2008
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
3.02.2021 г.

Свързан проект

Въвежда EN 15593:2008