Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 15733:2010

Услуги на брокерите на недвижими имоти. Изисквания относно предоставянето на услугите от брокери на недвижими имоти

Services of real estate agents - Requirements for the provision of services of real estate agents
17.06.2010 г.
19.10.2010 г.

Главна информация

90.93     16.02.2022 г.

90.00    16.02.2027 г.

BDS

ТК-95

Европейски стандарт

03.080.30  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изискванията към услугите на брокерите на недвижими имоти.

Този европейски стандарт се прилага за услугите както между бизнес организации, така и между бизнес организации и потребители.

Следва да се отбележи обаче, че в много държави съществуват законови разпоредби за брокерите на недвижими имоти и те трябва да бъдат взети под внимание. Брокерите на недвижими имоти трябва да отговарят на всички приложими съответни европейски и национални законодателства. Европейското и националните законодателства заместват този европейски стандарт в случай на противоречиви изисквания.

Изискванията на европейския стандарт са приложими за предоставянето на всички услуги, включително тези, предвидени по електронен път и по интернет.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15733:2010
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
16.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 15733:2009