Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60601-2-31:2009

Електромедицински апарати. Част 2-31: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на външни сърдечни стимулатори със собствен източник на електроенергия

Medical electrical equipment - Part 2-31: Particular requirements for the basic safety and essential performance of external cardiac pacemakers with internal power source
27.02.2009 г.
95.99 Отменен стандарт   18.04.2023 г.

Главна информация

95.99     18.04.2023 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040.01  

английски  

A1:2011

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

IEC 60601-2-31:2008 applies to the basic safety and essential performance of external pacemakers powered by an internal electrical power source. The minimum safety requirements specified in this particular standard are considered to provide for a practical degree of safety in the operation of external cardiac pacemakers with an internal power source. This particular standard amends and supplements IEC 60601-1 (third edition, 2005): Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance. This second edition cancels and replaces the first edition published in 1994 and its Amendment 1 (1998). This second edition of IEC 60601-2-31 is aligned with IEC 60601-1:2005, and contains minimal technical revisions from the first edition.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

93/42/EEC

Медицински изделия

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60601-2-31:1995/A1:2001

ОТМЕНЕН
БДС EN 60601-2-31:2001

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60601-2-31:2009
95.99 Отменен стандарт
18.04.2023 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ОТМЕНЕН
БДС EN 60601-2-31:2008/A1:2011

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60601-2-31:2020

Свързан проект

Въвежда EN 60601-2-31:2008

Въвежда IEC 60601-2-31:2008 ED2