Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 9001:2008

Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2008)

Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2008)
20.12.2008 г.
95.99 Отменен стандарт   25.09.2015 г.

Главна информация

95.99     25.09.2015 г.

BDS

ТК-34

Европейски стандарт

03.120.10     03.100.70  

български  

Изданието включва поправка AC:2009.

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този международен стандарт определя изискванията за система за управление на качеството, когато една организация трябва да докаже своята способност постоянно да доставя продукт, съответстващ на изискванията на клиента и на изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган, и се стреми да увеличава удовлетвореността на своите клиенти чрез ефикасно прилагане на системата, включително процесите за непрекъснато подобряване на системата и осигуряването на съответствие с изискванията на клиента и на изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

765/2008

Регламент относно изисквания за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти

Хармонизиран
2008/68/EC

Вътрешен превоз на опасни товари

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN ISO 9001:2001

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 9001:2008
95.99 Отменен стандарт
25.09.2015 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 9001:2015

Свързан проект

Въвежда EN ISO 9001:2008

Въвежда ISO 9001:2008

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход