Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10248-1:2000

Горещовалцувани листове от нелегирана стомана за шпунтови профили. Част 1: Технически условия за доставка

Hot rolled sheet piling of non alloy steels - Part 1: Technical delivery conditions
15.03.2000 г.

Главна информация

90.92     21.04.2005 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.70  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази част от този европейски стандарт специфицира изискванията за горещовалцувани листове от нелегирана стомана за пилоти по отношение на техния химичен състав, механични характеристики и условия на доставка. Специфицираните продукти са за общи, конструктивни и строителни работи. Изискванията по отношение на допустими отклонения от формата и размерите са специфицирани в част 2 на този европейски стандарт.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10248-1:2000
90.92 Решение за преработване на стандарт
21.04.2005 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10248-1:2022

Свързан проект

Въвежда EN 10248-1:1995