Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 16720:2007

Качество на почвата. Предварителна обработка на проби чрез сушене със замразяване за следващ анализ (ISO 16720:2005)

Soil quality - Pretreatment of samples by freeze-drying for subsequent analysis (ISO 16720:2005)
30.11.2007 г.

Главна информация

60.60     30.11.2007 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.080.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 16720:2005 представя метод за предварителна обработка на почвени проби чрез замразяване-сушене за следващ анализ. ISO 16720:2005 e приложим за следващо определяне на елементи или органични съединения, оценени като нелетливи при условията на замразяване-сушене. Най-общо ISO 16720:2005 може да се прилага също за проби от утайки и седименти. Този метод е приложим и като първи етап на определяне на съдържание на сухо вещество (или вода), например при проби с високо водно съдържание.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 16720:2007
60.60 Публикуван стандарт
30.11.2007 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 16720:2007

Въвежда ISO 16720:2005