Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60601-1-8:2007

Електромедицински апарати. Част 1-8: Общи изисквания за основна безопасност и съществени характеристики. Допълващ стандарт: Основни изисквания, изпитвания и ръководство за алармени системи в електромедицински апарати и електромедицински системи (IEC 60601-1-8:2006)

Medical electrical equipment - Part 1-8: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems
30.11.2007 г.
17.12.2010 г.

Главна информация

60.60     30.11.2007 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040.01  

английски   български  

corr.03-2010; A1:2013; A11:2017

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Specifies basic safety and essential performance requirements and tests for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems and to provide guidance for their application. This is accomplished by defining alarm categories (priorities) by degree of urgency, consistent alarm signals and consistent control states and their marking for all alarm systems.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

93/42/EEC

Медицински изделия

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60601-1-8:2006

ОТМЕНЕН
БДС EN 60601-1-8:2004/A1:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-1-8:2007
60.60 Публикуван стандарт
30.11.2007 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-1-8:2007/A2:2021

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-1-8:2007/A1:2013

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-1-8:2007/A11:2017

Свързан проект

Въвежда EN 60601-1-8:2007

Въвежда IEC 60601-1-8:2006 ED2