Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12278:2007

Екипировка за алпинизъм. Макари. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

Montaineering equipment - Pulleys - Safety requirements and test methods
30.10.2007 г.

Главна информация

90.93     3.12.2017 г.

90.00    3.12.2022 г.

BDS

ТК-88

Европейски стандарт

97.220.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя изисквания за безопасност и методи за изпитване на макари, използвани в алпинизма, включително и за катерене.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
2016/425

Лични предпазни средства

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12278:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12278:2007
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
3.12.2017 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12278:2007