Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10339:2007

Стоманени тръби за положени в земята и във водата водопроводи. Вътрешна облицовка от епоксидна смола, нанесена в течно състояние, за защита от корозия

Steel tubes for onshore and offshore water pipelines - Internal liquid applied epoxy linings for corrosion protection
28.09.2007 г.

Главна информация

90.93     11.02.2016 г.

90.00    11.02.2021 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

23.040.99     25.220.60  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира изискванията за полагане на вътрешна облицовка от епоксидна смола, нанесена в течно състояние, за защита от корозия на стоманени тръби.
Този тип облицовка се използва при транспорт и разпределение, напорно или гравитачно, на вода, предназначена за човешка консумация и за индустриално използване, морска вода, отпадъчна вода и също за вода за гасене на пожари.
Температурата на транспортираната вода общо не трябва да надвишава 50 °C.
Изборът на облицовка и ограниченията за нейното използване зависи от вида на продукта, условията на полагане на тръбите, температурата и химичния състав на флуида. Изборът на продукта за средата, която се транспортира и неговата квалификация, не са част от този европейски стандарт.
Облицовката обикновено се състои от слой течен продукт, полаган чрез техника на пръскане без въздух, след подготовка на повърхността.
Всички, или някои изисквания в този европейски стандарт, могат да се прилагат за надлъжно или спираловидно заварени тръби и за безшевни стоманени тръби, използвани за изграждане на тръбопроводи за пренос на течности.
Тези тръби не са предвидени за огъване след нанасяне на епоксидното покритие.
Този европейски стандарт не обхваща облицовки, нанесени на място или за ремонт.
Съставните материали на епоксидните облицовки, когато се използват при условията, за които са проектирани, при постоянен или временен контакт с вода, предназначена за човешка консумация, не трябва да променят качеството ѝ до такава степен, че да не съответства на изискванията на европейските регламенти при крайните потребители. За тази цел трябва да се прави позоваване на съответните национални стандарти, въвеждащи EN стандарти, когато са налични, занимаващи се с влиянието на материали върху качеството на водата.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10339:2007
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
11.02.2016 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10339:2007