Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1999-1-3:2007

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-3: Конструкции, подложени на умора

Eurocode 9: Design of aluminium structures – Part 1-3: Structures susceptible to fatigue
28.09.2007 г.
17.04.2013 г.

Главна информация

90.60     10.12.2018 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.17  

английски   български  

A1:2011

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1.1.1 Обект и област на приложение на EN 1999 (1) P EN 1999 се прилага за проектиране на конструкции на сгради и строителни съоръжения от алуминий. Той съответства на принципите и изискванията за носимоспособност и експлоатационна годност на конструкциите, на които основата за проектиране и проверки са дадени в EN 1990 "Основи на проектирането на строителни конструкции". (2) EN 1999 разглежда само изискванията за носимоспособност, годност за експлоатация, дълготрайност и огнеустойчивост на конструкции от алуминий. Други изисквания, като например за топлинна и звукова изолация, не се разглеждат. (3) EN 1999 е предвиден да се използва заедно с: - EN 1990 Основи на проектирането на строителни конструкции; - EN 1991 Въздействия върху строителните конструкции; - европейски стандарти за строителни продукти, отнасящи се за алуминиеви конструкции; - EN 1090-1 Изпълнение на стоманени и конструкции от алуминиеви сплави. Част 1: Оценяване на съответствието на конструктивни елементи; - EN 1090-3 Изпълнение на стоманени и конструкции от алуминиеви сплави. Част 3: Технически изисквания за конструкции от алуминиеви сплави. (4) EN 1999 се състои от пет части: EN 1999-1-1 Проектиране на алуминиеви конструкции. Основни конструктивни правила; EN 1999-1-2 Проектиране на алуминиеви конструкции. Проектиране срещу въздействие от пожар; EN 1999-1-3 Проектиране на алуминиеви конструкции. Конструкции устойчиви на умора; EN 1999-1-4 Проектиране на алуминиеви конструкции. Студено формувани равнинни елементи; EN 1999-1-5 Проектиране на алуминиеви конструкции. Черупкови конструкции. 1.1.2 Обект и област на приложение на EN 1999-1-3 (1) EN 1999-1-3 дава основата за проектиране на конструкции от алуминиеви сплави по отношение на гранично състояние на разрушаване, предизвикано от умора. (2) EN 1999-1-3 дава правила за: - проектиране за безопасен експлоатационен срок; - проектиране за издръжливост на повреди; - проектиране, придружено с изпитвания. (3) EN 1999-1-3 е предвиден да се използва съвместно с EN 1090-3 който съдържа изисквания, необходими за проектните изисквания, които трябва да бъдет спазени при изпълнението на елементите и конструкциите.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ENV 1999-2:2005

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1999-1-3:2007
90.60 Край на периодичен преглед
10.12.2018 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1999-1-3:2007/A1:2011

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1999-1-3:2023

Свързан проект

Въвежда EN 1999-1-3:2007