Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1999-1-1:2007

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1: Основни конструктивни правила

Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules
28.09.2007 г.
19.10.2010 г.

Главна информация

90.60     10.12.2018 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.17  

английски   български  

Изданието на български език включва и изменение A1:2010; A2:2014

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

EN 1999-1-1 дава основни правила за проектиране на конструкции от ковани алуминиеви сплави и указания за ограничения при лети сплави (виж раздел 3). Забележка: Минималната дебелина на материала може да бъде определена в националното приложение. Препоръчват се следните гранични стойности, ако в настоящия стандарт изрично не е указано друго. — eлементи с дебелина не по-малка от 0,6 mm; — заварени елементи с дебелина не по-малка от 1,5 mm; — съединения със: - стоманени болтове и шпилки с диаметър не по-малък от 5 mm; - алуминиеви болтове и шпилки с диаметър не по-малък от 8 mm; - нитове и резбонарезни винтове с диаметър не по-малък от 4,2 mm. (2) В EN 1999-1-1 се съдържат следните раздели:
Раздел 1: Общи положения; Раздел 2: Основи на проектирането; Раздел 3: Материали; Раздел 4: Дълготрайност; Раздел 5: Конструктивен анализ; Раздел 6: Крайно гранично състояние на елементите; Раздел 7: Експлоатационно гранично състояние; Раздел 8: Проектиране на възли; Приложение A Класове на изпълнение; Приложение B Еквивалентно Т-сечение на опън; Приложение С: Избор на материали; Приложение D Корозия и защита на повърхностите; Приложение E Аналитичен модел за зависимостта напрежения - деформации; Приложение F Поведение на напречното сечение извън границата на еластичност; Приложение G Ротационен капацитет; Приложение H Метод на пластичната връзка за непрекъснати греди; Приложение I Напречно усукване на греди и натискови елементи; Приложение J Характеристики на напречните сечения; Приложение K Ефект на забавено срязване при проектиране на елементи; Приложение L Класификация на възли; Приложение M Лепени възли.(3) Раздели 1 и 2 съдържат точки, допълващи дадените в EN 1990 "Основи на проектирането на строителни конструкции". (4) Раздел 3 се отнася за характеристиките на материалите за продукти от алуминиеви сплави. (5) Раздел 5 дава основни правила за дълготрайност. (6) Раздел 5 се отнася за конструктивния анализ на конструкциите, при който елементите могат да бъдат моделирани с достатъчна точност като линейни елементи за глобален анализ.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ENV 1999-1-1:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1999-1-1:2007
90.60 Край на периодичен преглед
10.12.2018 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1999-1-1:2007/A1:2010

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1999-1-1:2007/A2:2014

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1999-1-1:2022

Свързан проект

Въвежда EN 1999-1-1:2007