Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60335-2-106:2007

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-106: Специфични изисквания за нагрявани килими и за нагряващи устройства за отопление на помещения монтирани под подвижни подови покрития (IEC 60335-2-106:2007)

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-106: Particular requirements for heated carpets and for heating units for room heating installed under removable floor coverings
28.09.2007 г.

Главна информация

60.60     28.09.2007 г.

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.120     97.100.10     13.12  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Deals with the safety of heating units to heat the room in which they are located and that are intended to be installed directly under a floor covering that is itself intended to be removable;
their rated voltage being not more than 250 V for single-phase installations and 480 V for other installations.
The contents of the corrigendum of February 2008 have been included
in this copy.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/95/EC

Съоръжения за ниско напрежение

Хармонизиран
2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-106:2007
60.60 Публикуван стандарт
28.09.2007 г.

Свързан проект

Въвежда EN 60335-2-106:2007

Въвежда IEC 60335-2-106:2007 ED1