Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1997-2:2007

Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 2: Изследване и изпитване на земната основа

Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and testing
27.07.2007 г.
19.10.2010 г.

Главна информация

90.60     10.12.2018 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     93.020  

английски   български  

AC:2010; AC:2015

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Изисквания за изпълнение, тълкуване и използване на резултати от лабораторни изпитвания за подпомагане на геотехническо проектиране на конструкциите

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ENV 1997-2:2003

ОТМЕНЕН
БДС ENV 1997-3:2004

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1997-2:2007
90.60 Край на периодичен преглед
10.12.2018 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1997-2:2007/AC:2015

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1997-2:2022

Свързан проект

Въвежда EN 1997-2:2007