Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 4491-3:2007

Прахове метални. Определяне съдържанието на кислород чрез редукционни методи. Част 3: Кислород, редуцируем с водород (ISO 4491-3:1997)

Metallic powders - Determination of oxygen content by reduction methods - Part 3: Hydrogen-reducible oxygen (ISO 4491-3:1997)
28.06.2007 г.

Главна информация

60.60     28.06.2007 г.

BDS

ЕРГ 1

Европейски стандарт

77.160  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 4491-3:2007
60.60 Публикуван стандарт
28.06.2007 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 4491-3:2006

Въвежда ISO 4491-3:1997