Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 3738-2:2007

Твърди сплави. Определяне на твърдост по Rockwell (скала А). Част 2: Изготвяне и калибриране на стандартни образци (ISO 3738-2:1988)

Hardmetals - Rockwell hardness test (scale A) - Part 2: Preparation and calibration of standard test blocks (ISO 3738-2:1988)
28.06.2007 г.
28.09.2007 г.

Главна информация

60.60     28.06.2007 г.

BDS

ЕРГ 1

Европейски стандарт

77.040.10     77.160  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът определя изисквания за първични стандартни изпитвателни блокове, вторични стандартни изпитвателни блокове и работни стандартни изпитвателни блокове, калибрирани чрез еталонни стандартни изпитвателни блокове, предназначени за използване при проверка на машини за изпитване на твърдост по Rockwell и индентори за изпитване на твърди сплави. Препоръчва се тази част на ISO 3738 да се използва заедно с ISO 3738-1.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ISO 3738-2:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 3738-2:2007
60.60 Публикуван стандарт
28.06.2007 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 3738-2:2006

Въвежда ISO 3738-2:1988