Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1999-1-4:2007

Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-4: Студеноформувани равнинни елементи

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold-formed structural sheeting
30.04.2007 г.
19.03.2013 г.

Главна информация

90.60     10.12.2018 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.17  

английски   български  

В изданието на български са включени AC:2009 и A1:2011.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

EN 1999 се прилага за проектиране на сгради и строителни конструкции, изработени от алуминий. Той е в съответствие с принципите и изискванията за безопасност и експлоатационна годност на конструкциите, основата за тяхното проектиране и проверка, които са дадени в EN 1990 -Основи на проектирането на строителни конструкции. EN 1999 разглежда само и единствено изискванията за носимоспособност, годност за експлоатация, дълготрайност и огнеустойчивост на конструкции от алуминий. Други изисквания, като например за топлинна и звукова изолация, не се разглеждат. (3) EN 1999 е предвиден да се използва заедно с: — EN 1990 Основи на проектирането на строителни конструкции; — EN 1991 Въздействия върху строителните конструкции; — Европейски стандарти за строителни продукти, които намират приложение в алуминиевите конструкции; — EN 1090-1: Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 1: Изисквания за оценяване на съответствието на конструктивни елементи; — EN 1090-3: Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави. Част 3: Технически изисквания за конструкции от алуминиеви сплави. (1)P EN 1999-1-4 съдържа правила за проектиране на студено формувана алуминиева ламарина с трапецовидно напречно сечение. Прилага се за студено формувани елементи от алуминий, получени от горещо- или студено валцувани листове или ленти, които са били студено формувани чрез ролково огъване или пресоване. Изпълнението на алуминиевите конструкции от студено формувани листове е дадено в EN 1090-3. Забележка: Правилата в тази част допълват правилата в другите части на EN 1999-1.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1999-1-4:2007
90.60 Край на периодичен преглед
10.12.2018 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1999-1-4:2007/A1:2011

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1999-1-4:2022

Свързан проект

Въвежда EN 1999-1-4:2007