Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1993-1-12:2007

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-12: Допълнителни правила за увеличаване на обхвата на EN 1993 до стомана клас S 700

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700
30.04.2007 г.
29.05.2009 г.

Главна информация

60.60     30.04.2007 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.13  

английски   български  

Изданието на български език включва AC:2009.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

(1) EN 1993-1-12 съдържа правила, които се използват съвместно с части EN 1993-1-1, EN 1993-1-2, EN 1993-1-3, EN 1993-1-4, EN 1993-1-5, EN 1993-1-6, EN 1993-1-7, EN 1993-1-8, EN 1993-1-9, EN 1993-1-10, EN 1993-1-11, EN 1993-2, EN 1993-3-1, EN 1993-3-2, EN 1993-4-1, EN 1993-4-2, EN 1993-4-3, EN 1993-5, EN 1993-6 и позволява проектирането на стоманени конструкции с класове стомани, по-високи от S 460 до S 700. (2) Когато е необходимо да се промени правило в другите части, за да се използва клас до S 700, тук е предписано какво е необходимо да се направи или чрез забележка, че правилото не се използва при стомани класове, по-високи от S 460, като се дава приложимото правило, или се дава допълнително правило или правила.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-12:2007
60.60 Публикуван стандарт
30.04.2007 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1993-1-12:2007