Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12792:2007

Вентилация на сгради. Означения, терминология и графични символи

Ventilation for buildings - Symbols, terminology and graphical symbols
30.04.2007 г.
14.06.2018 г.

Главна информация

90.92     10.03.2009 г.

BDS

ТК-41

Европейски стандарт

01.040.91     01.075     91.140.30  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This European Standard specifies symbols, units and terminology ventilation systems for buildings.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12792:2007
90.92 Решение за преработване на стандарт
10.03.2009 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12792:2003