Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 61286:2007

Информационни технологии. Набор от кодирани графични знаци за използване при подготовката на документи, използвани в електротехниката и за обмен на информация (IEC 61286:2001, с промени)

Information technology - Coded graphic character set for use in the preparation of documents used in electrotechnology and for information interchange
28.03.2007 г.

Главна информация

60.60     28.03.2007 г.

BDS

ЕРГ 2

Европейски стандарт

01.080.10     29.020     35.020     29.02     35.02  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Задава набор от стандартизирани кодове на графични символи, определени за използване в чертежи и схеми, както и за конструиране на графични символи. Второто издание описва съответствието между този набор от символи и този на ISO/IEC 10646-1.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61286:2007
60.60 Публикуван стандарт
28.03.2007 г.

Свързан проект

Въвежда EN 61286:2002

Въвежда IEC 61286:2001 ED2