Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 7731:2009

Ергономия. Сигнали за опасност за обществени и работни зони. Звукови сигнали за опасност (ISO 7731:2003)

Ergonomics - Danger signals for public and work areas - Auditory danger signals (ISO 7731:2003)
22.04.2009 г.
19.03.2011 г.

Главна информация

60.60     22.04.2009 г.

BDS

ТК-59

Европейски стандарт

13.180     13.320  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този международен стандарт определя физичните принципи за проектиране, ергономичните изисквания и съответните методи за изпитване на сигналите за опасност за обществени и работни зони в обхватите за възприемане на сигналите и дава насоки за проектиране на сигналите. Също така може да се приложи и при други подходящи ситуации. Необходимо е да се обърне внимание на различията в дефинициите между звукови аварийни сигнали, звукови аварийни сигнали за евакуация и предупредителни звукови. Звуковите аварийни сигнали за евакуация са разгледани по-подробно в ISO 8201. Този международен стандарт не разглежда гласовите предупреждения за опасност (например, викове, съобщения по високоговорители). В ISO 9921 са разгледани гласовите сигнали за опасност. Специални нормативни указания като тези за защита при бедствия и за обществен транспорт не се разглеждат от този международен стандарт.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/37/EC

Безопасност на машините

Хармонизиран
2006/42/EC

Машини

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 7731:2007

ОТМЕНЕН
БДС EN 457:1997

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 7731:2009
60.60 Публикуван стандарт
22.04.2009 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 7731:2008

Въвежда ISO 7731:2003