Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 4126-1:2004/AC:2007

Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част 1: Предпазни вентили (ISO 4126-1:2004)

Safety devices for protection against excessive pressure - Part 1: Safety valves (ISO 4126-1:2004)
28.02.2007 г.
95.99 Отменен стандарт   17.02.2014 г.

Главна информация

95.99     17.02.2014 г.

BDS

ТК-104

Европейски стандарт

13.240  

Изтегли

БДС EN ISO 4126-1:2004/AC:2007 :: EN

Изтегли безплатно

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

97/23/EC

Съоръжения под налягане

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 4126-1:2004

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 4126-1:2004/AC:2007
95.99 Отменен стандарт
17.02.2014 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 4126-1:2014

Свързан проект

Въвежда EN ISO 4126-1:2004/AC:2006