Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 14450:2007

Хранилища за ценности. Изисквания, класификация и методи за изпитване на съпротивлението срещу кражба с взлом. Сейф - шкафове

Secure storage units - Requirements, classification and methods of test for resistance to burglary - Secure safe cabinets
28.02.2007 г.
95.99 Отменен стандарт   15.03.2018 г.

Главна информация

95.99     15.03.2018 г.

BDS

ТК-53

Европейски стандарт

13.310  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ създава основа за изпитване и класификация на сейф - шкафове

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 14450:2007
95.99 Отменен стандарт
15.03.2018 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14450:2018

Свързан проект

Въвежда EN 14450:2005