Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1993-2:2007

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 2: Стоманени мостове

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 2: Steel Bridges
28.02.2007 г.
10.07.2009 г.

Главна информация

90.60     10.12.2018 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     93.040     91.080.13  

английски   български  

AC:2009; AC:2014

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

(1) EN 1993-2 дава обща основа за конструктивното проектиране на стоманените мостове и стоманените части на комбинираните мостове. Тя дава предписания, които допълват, променят или заместват еквивалентни такива от различните части на EN 1993-1. (2) Критерии за проектиране на комбинирани мостове са дадени в EN 1994-2. (3) Проектирането на високоякостни кабели и подобни части е включено в EN 1993-1-11. (4) Този европейски стандарт разглежда само носимоспособност, експлоатационна годност и дълготрайност на мостовите конструкции. Други аспекти на проектирането не са включени. (5) При изпълнение на стоманени мостове следва да се има предвид EN 1090. ЗАБЕЛЕЖКА: Тъй като EN 1090 все още не е в наличност, в приложение С са дадени предписания. (6) Изпълнението на мостовете се разглежда дотолкова, доколкото да се определи качеството на строителните материали и продукти, които ще се използват, както и нивото на изпълнението, което се изисква за съответствие с предпоставките на правилата за проектиране. (7) Специални изисквания за сеизмично проектиране не са включени. Необходимо е да се съблюдават изискванията на EN 1998, който допълва и изменя правилата на EN 1993-2 специално с тази цел.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ENV 1993-2:2001

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-2:2007
90.60 Край на периодичен преглед
10.12.2018 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-2:2006/AC:2014

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-2:2021

Свързан проект

Въвежда EN 1993-2:2006