Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1993-1-5:2007

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-5: Пълностенни конструктивни елементи

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements
28.02.2007 г.
28.03.2008 г.

Главна информация

90.60     10.12.2018 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.13  

английски   български  

AC:2009; AC:2014; NA:2011; A1:2017; A2:2019

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

(1) EN 1993-1-5 съдържа изисквания за проектиране на оребрени или неоребрени пълностенни равнинни плочи, натоварени в равнината им. (2) Разгледани са влиянията на задържане от хлъзгане, натоварване в равнината и изкорубване на греди с І или кутиеобразни сечения. Разгледани са също пълностенни конструктивни части при резервоари и силози, подложени на натоварвания в равнината им. Следствията от натоварвания извън равнината са извън обхвата на този документ. ЗАБЕЛЕЖКА 1: Правилата, дадени в тази част, допълват правилата за напречни сечения от клас 1, 2, 3 и 4, виж EN 1993-1-1. ЗАБЕЛЕЖКА 2: За проектирането на стройни плочи, подложени на повтарящи се нормални напрежения и/или срязване и умора вследствие огъване извън равнината на пълностенни елементи (дишане), виж EN 1993-2 и EN 1993-6. ЗАБЕЛЕЖКА 3: За влияния на натоварванията извън равнината и за комбинирането им със следствия от въздействията в равнината виж EN 1993-2 и EN 1993-1-7. ЗАБЕЛЕЖКА 4: Отделни плочи (стени) могат да се разглеждат като равнинни, ако радиусът на закръгляване удовлетворява условието:....

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ENV 1993-1-5:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-5:2007
90.60 Край на периодичен преглед
10.12.2018 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-5:2006/A1:2017

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-5:2006/A2:2019

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-5:2006/AC:2014

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-1-5:2022

Свързан проект

Въвежда EN 1993-1-5:2006