Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1993-1-3:2007

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-3: Общи правила. Допълнителни правила за студеноформувани линейни и равнинни елементи

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting
28.02.2007 г.
29.05.2009 г.

Главна информация

90.60     10.12.2018 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.13  

английски   български  

Изданието на български език включва поправка AC:2009-05; AC:2009-11-не е включен в изданието на български език

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

(1) EN 1993-1-3 съдържа изисквания за проектиране на студеноформувани тънкостенни линейни и равнинни елементи. Прилага се и за стоманени елементи, студеноформувани чрез процеси като студено валцуване или пресоване. Може да се използва и за проектиране на профилирана ламарина за комбинирани стомано - стоманобетонни плочи във фазата на изпълнение, виж EN 1994. Изпълнението на стоманени конструкции от студеноформувани тънкостенни линейни и равнинни елементи е разгледано в EN 1090. ЗАБЕЛЕЖКА: Правилата, дадени в тази част, допълват правилата от останалите части на EN 1993-1. (2) Дадени са методи и за проектиране на напрегнати покрития (обшивки) с използване на равнинни елементи като конструктивна диафрагма. (3) Тази част не се прилага за студеноформувани кръгли и правоъгълни затворени сечения, доставени съгласно EN 10219, за които са дадени предписания в EN 1993-1-1 и EN 1993-1-8. (4) В EN 1993-1-3 са дадени методики за проектиране чрез изчисляване и за проектиране, придружено с изпитване. Методиките за проектиране чрез изчисляване се прилагат само в областта на характеристиките на материала и геометричните пропорции, за които е налице достатъчен опит и експериментални данни. Тези ограничения не са валидни за проектиране, придружено с изпитване. (5) EN 1993-1-3 не разглежда разположението на натоварването при изпитване за товари по време на изпълнение и поддръжка. (6) Правилата за изчисляване, дадени в този стандарт, са валидни само когато допустимите отклонения за студеноформувани елементи съответстват на EN 1090-2.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ENV 1993-1-3:2001

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-3:2007
90.60 Край на периодичен преглед
10.12.2018 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-1-3:2023

Свързан проект

Въвежда EN 1993-1-3:2006