Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1993-1-11:2007

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-11: Проектиране на конструкции с опънати елементи

Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-11: Design of structures with tension components
28.02.2007 г.
28.03.2008 г.

Главна информация

90.60     10.12.2018 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     93.040     91.080.13  

английски   български  

AC:2009; NA:2011, AC:2014

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

EN 1993-1-11 дава правила за проектиране на конструкции с опънати елементи от стомана, които благодарение на техните съединения с конструкцията могат да се регулират и подменят

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ENV 1993-2:2001

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-11:2007
90.60 Край на периодичен преглед
10.12.2018 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-11:2006/AC:2014

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-1-11:2020

Свързан проект

Въвежда EN 1993-1-11:2006