Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 15196:2006

Качество на водата. Указания за вземане на проба и обработване на пашкул от какавида Chironomidae (Разред Двукрили) за екологична оценка

Water quality - Guidance on sampling and processing of the pupal exuviae of Chironomidae (Order Diptera) for ecological assessment
27.12.2006 г.

Главна информация

90.93     12.07.2022 г.

90.00    12.07.2027 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.060.45  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This guidance standard specifies equipment and procedures for collecting floating pupal exuviae of Chironomidae from aquatic habitats; rivers from source to estuary, canals, ponds, lakes and sea coasts. Guidance in preparing specimens for subsequent identification is provided. These samples provide representative data on relative species abundance, suitable for numerical analysis, classification and monitoring of environmental conditions.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

91/271/EEC

Пречистване на градските отпадъчни води

2000/60/EC

Рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите

91/676/EEC

Опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 15196:2006
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
12.07.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 15196:2006