Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1001-2:2006

Дълготрайност на дървесина и на продукти от дървесина. Терминология. Част 2: Речник

Durability of wood and wood based products - Terminology - Part 2: Vocabulary
27.12.2006 г.
15.08.2012 г.

Главна информация

90.93     26.11.2009 г.

90.00    26.11.2014 г.

BDS

ТК-33

Европейски стандарт

01.040.79     79.020  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт съдържа термини, отнасящи се до дълготрайността на дървесината, и определенията на тези термини.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1001-2:2006
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
26.11.2009 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1001:2022

Свързан проект

Въвежда EN 1001-2:2005

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход