Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 62304:2006

Софтуер за медицински изделия. Процеси по време на жизнения цикъл на софтуера (IEC 62304:2006)

Medical device software - Software life-cycle processes
27.12.2006 г.
21.01.2015 г.

Главна информация

60.60     27.12.2006 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040     11.040.01  

английски   български  

+ corr.11-2008; A1:2016

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт определя изискванията за жизнения цикъл на СОФТУЕРА НА МЕДИЦИНСКОТО ИЗДЕЛИЕ. Набора от ПРОЦЕСИ, ДЕЙНОСТИ и ЗАДАЧИ описани в този стандарт дават общата рамка на ПРОЦЕСИТЕ на жизнения цикъл на СОФТУЕРА НА МЕДИЦИНСКОТО ИЗДЕЛИЕ.

Този стандарт се прилага при разработването и поддържането на СОФТУЕРА НА МЕДИЦИНСКОТО ИЗДЕЛИЕ.

Този стандарт се прилага при разработването и поддържането на СОФТУЕР НА МЕДИЦИНСКОТО ИЗДЕЛИЕ, когато софтуера сам по себе си представлява МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ или когато софтуера се прилага или е интегрална част от завършеното МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ.

Този стандарт не се отнася за валидирането и крайната реализация на МЕДИЦИНСКОТО ИЗДЕЛИЕ дори когато МЕДИЦИНСКОТО ИЗДЕЛИЕ се състои само от софтуер.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

98/79/EC

Диагностични медицински изделия in vitro

Хармонизиран
93/42/EEC

Медицински изделия

Хармонизиран
90/385/EEC

Активни имплантируеми медицински изделия

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62304:2006
60.60 Публикуван стандарт
27.12.2006 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62304:2006/A1:2016

Свързан проект

Въвежда EN 62304:2006

Въвежда IEC 62304:2006 ED1