Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60601-1:2006

Електромедицински апарати. Част 1: Общи изисквания за основна безопасност и съществени характеристики (IEC 60601-1:2005)

Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety and essential performance
27.12.2006 г.
16.07.2018 г.

Главна информация

60.60     27.12.2006 г.

BDS

ТК-87

Европейски стандарт

11.040     11.040.01  

английски   български  

corr.03-2010 A11:2011, A1:2013; AC:2014; A12:2014

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Стандартът съдържа общи изисквания за безопасност и съществени характеристики на електромедицински апарати. За определени видове електромедицински апарати, тези изисквания или са допълнени или са променени от специални изисквания на допълнителен или конкретен стандарт. Когато съществуват конкретни стандарти, този стандарт не трябва да се използва самостоятелно.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

93/42/EEC

Медицински изделия

Хармонизиран
90/385/EEC

Активни имплантируеми медицински изделия

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60601-1:1990/A1:2003

ОТМЕНЕН
БДС EN 60601-1-4+A1:2005

ОТМЕНЕН
БДС EN 60601-1:1990/A2:2003

ОТМЕНЕН
БДС EN 60601-1-4:1996/A1:2004

ОТМЕНЕН
БДС EN 60601-1:2003

ОТМЕНЕН
БДС EN 60601-1-1:2004

ОТМЕНЕН
БДС EN 60601-1-4:2004

ОТМЕНЕН
БДС 601.1.1:1996

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-1:2006
60.60 Публикуван стандарт
27.12.2006 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-1:2006/A2:2022

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-1:2006/A1:2013

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60601-1:2006/A12:2014

ОТМЕНЕН
БДС EN 60601-1:2006/AC:2014

Свързан проект

Въвежда EN 60601-1:2006

Въвежда IEC 60601-1:2005 ED3