Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60335-2-14:2006

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-14: Специфични изисквания за кухненски машини (IEC 60335-2-14:2006, с промени)

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines
27.12.2006 г.

Главна информация

60.60     27.12.2006 г.

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.120     97.040.50     13.12  

английски  

A1:2008; A11:2012; A12:2016

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт се отнася за електрически кухненски машини за битово или подобно използване, чието обявено напрежение е не по-голямо от 250 V.
Някои примери за уреди, които са в областта на приложение на този стандарт, са кафемелачки, смесители, отварачки за консервни кутии, уреди за разбиване, миксери, кухненски роботи, ножове, уреди за заточване на ножове, месомелачки, уреди за рязане на юфка, уреди за белене на картофи, уреди за нарязване на филии.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/95/EC

Съоръжения за ниско напрежение

Хармонизиран
2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60335-2-14:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-14:2006
60.60 Публикуван стандарт
27.12.2006 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ПРОЕКТ
prБДС EN 60335-2-14:2006/AD:2021

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-14:2006/A12:2016

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-14:2006/A1:2008

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-14:2006/A11:2012

ИЗОСТАВЕН
prБДС EN 60335-2-14:2006/A2:2012

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN IEC 60335-2-14:2022

Свързан проект

Въвежда EN 60335-2-14:2006

Въвежда IEC 60335-2-14:2006 ED5