Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 14044:2006

Управление по отношение на околната среда. Оценяване на жизнения цикъл. Изисквания и насоки (ISO 14044:2006)

Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines (ISO 14044:2006)
27.12.2006 г.
19.09.2019 г.

Главна информация

60.60     27.12.2006 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.020.10     13.020.60  

английски   български  

A1:2018

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 14044:2006 определя изискванията и осигурява насоки за оценката на жизнения цикъл (LCA) включително: определяне на целта и областта на LCA, фаза на създаване на опис на анализа на жизнения цикъл (LCI), фаза на оценяване на въздействието на жизнения цикъл (LCIA), фаза на тълкуване на жизнения цикъл, докладване и критичен преглед на LCA, ограничения на LCA, връзки между фазите на LCA, и условията за използване на избор на стойности и възможни елементи. ISO 14044:2006 обхваща изследвания за оценката на жизнения цикъл (LCA) и изследвания на описа (LCI) на жизнения цикъл.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

765/2008

Регламент относно изисквания за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 14041:2004

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 14040:2004

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 14042:2006

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 14043:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14044:2006
60.60 Публикуван стандарт
27.12.2006 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14044:2006/A1:2018

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 14044:2006/A2:2020

Свързан проект

Въвежда EN ISO 14044:2006

Въвежда ISO 14044:2006