Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO/IEC 17025/AC:2006

Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2005/Cor.1:2006)

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2005/Cor.1:2006)
14.11.2006 г.
95.99 Отменен стандарт   15.01.2018 г.

Главна информация

95.99     15.01.2018 г.

BDS

ТК-34

Европейски стандарт

03.120.20  

Изтегли

БДС EN ISO/IEC 17025/AC:2006 :: BG

Изтегли безплатно

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

765/2008

Регламент относно изисквания за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO/IEC 17025/AC:2006
95.99 Отменен стандарт
15.01.2018 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Свързан проект

Въвежда EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006