Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12841:2006

Лични предпазни средства при падане. Системи с достъп с въже. Регулиращи устройства с въже

Personal fall protection equipment - Rope access systems - Rope adjustment devices
14.11.2006 г.

Главна информация

90.93     28.10.2020 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

13.340.60     13.340.99  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се прилага за регулиращи устройства с въже, предназначени за използване в системи с достъп с въже. Той определя изискванията, методите за изпитване, маркировката и информацията, предоставена от производителя. Регулиращите устройства с въже, съответстващи на този европейски стандарт могат да бъдат проектирани за едно лице или, в случай на спасяване, за две лица едновременно. Регулиращите устройства с въже, както са определени не са подходящи за използване в спирачни системи срещу падане

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
2016/425

Лични предпазни средства

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12841:2006
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
28.10.2020 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12841:2023

Свързан проект

Въвежда EN 12841:2006