Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 61243-1:2006

Работа под напрежение. Детектори на напрежение. Част 1: Капацитивен тип за използване при променливи напрежения над 1 kV (ІЕС 61243-1:2003, с промени)

Live working - Voltage detectors - Part 1: Capacitive type to be used for voltages exceeding 1 kV a.c.
31.10.2006 г.
15.08.2013 г.

Главна информация

60.60     31.10.2006 г.

май 2024

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

29.240.99     13.26     29.240.20     29.260.99     13.260  

английски   български  

А1:2010

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Прилага се по отношение на преносими детектори на напрежение, със или без вграден източници на енергия, който се използва за електрически системи за напрежение от 1 kV до 765 kV AC и честоти от 50 Hz и/или 60 Hz. Тази част се прилага само за детектори на напрежение капацитивен тип, използвани в контакт с частта, която ще бъде тествана, като цялото устройство, включително изолационния му елемент, или като отделно устройство, приложими към изолиран прът, който, като отделен инструмент, не е обхванат от настоящия стандарт.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 61243-1:2001

ОТМЕНЕН
БДС EN 61243-1:1997/A1:2001

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61243-1:2006
60.60 Публикуван стандарт
31.10.2006 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61243-1:2005/A1:2010

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 61243-1:2021

Свързан проект

Въвежда EN 61243-1:2005

Въвежда IEC 61243-1:2003 ED2