Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13636:2006

Катодна защита на зарити метални резервоари и свързващи тръби

Cathodic protection of buried metallic tanks and related piping
25.09.2006 г.

Главна информация

90.93     31.10.2018 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

23.020.10     77.060  

английски  

Заменен частично от БДС EN 15502-2-2:2014

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ установява принципите за прилагане на система за катодна защита срещу корозивни атаки върху заровени метални резервоари и свързващи тръбопроводи. Този документ определя условията и параметрите, които трябва да бъдат спазени, за да се постигне катодна защита, както и правила и процедури за проектиране, монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка за защита на заровени метални резервоари и свързващи тръбопроводи. Този документ е приложим за външните повърхности на заровени метални резервоари и свързаните с тях заровени тръбопроводи.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13636:2006
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
31.10.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13636:2004