Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 14505:2006

Катодна защита на съставни конструкции

Cathodic protection of complex structures
25.09.2006 г.

Главна информация

90.93     9.04.2019 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

77.060  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ трябва да се използва за катодна защита на сложни (съставни) конструкции. Той е приложим за конструкции, които трябва да бъдат катодно защитени, но не могат да бъдат електрически изолирани, независимо дали по технически или по причини за безопасност, от чужди метални конструкции, разположени в същия електролит като конструкцията, която трябва да бъде защитена. Такава конструкция следва да се счита за "съставна конструкция".
Този документ не е приложим за конструкции, които могат да бъдат защитени в съответствие с EN 12954. Когато съществуват контакти с чужди конструкции или с дефектна изолация от чужди конструкции, които обаче могат да бъдат коригирани, вместо този документ трябва да се използва EN 12954. Като пример, разпределителните системи на тръбопроводната мрежа, не се считат за съставни конструкции.
В този документ се приема, че проектирането, монтажът, пускането в експлоатация, проверката и поддръжката са поверени на достатъчно обучен, опитен, компетентен и надежден персонал, за да се постигне ефективна и ефикасна катодна защита.
Приложения А и В показват принципната схема на съставна конструкция с примери.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14505:2006
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
9.04.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 14505:2005