Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 3543:2000/AC:2006

Метални и неметални покрития. Измерване на дебелината. Метод на бета-отражението (ISO 3543:2000/Cor.1:2003)

Metallic and non-metallic coatings - Measurement of thickness - Beta backscatter method (ISO 3543:2000/Cor.1:2003)
25.09.2006 г.

Главна информация

60.60     25.09.2006 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

17.040.20     25.220.40     25.220.99     25.220.20  

Изтегли

БДС EN ISO 3543:2000/AC:2006 :: EN

Изтегли безплатно

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Коригира
БДС EN ISO 3543:2006

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 3543:2000/AC:2006
60.60 Публикуван стандарт
25.09.2006 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 3543:2000/AC:2006

Въвежда ISO 3543:2000/Cor 1:2003