Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12502-1:2006

Защита на метални материали срещу корозия. Ръководство за оценка на вероятността от корозия във водоразпределителни и водосъбирателни системи. Част 1: Общи положения

Protection of metallic materials against corrosion - Guidance on the assessment of corrosion likelihood in water distribution and storage systems - Part 1: General
25.09.2006 г.

Главна информация

90.93     3.09.2018 г.

90.00    2.09.2023 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

23.040.99     77.060     91.140.60  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ дава насоки за оценка на вероятността от корозия на металните материали в системите за разпределение и съхранение на вода, в резултат на корозия от страна на водата.
ЗАБЕЛЕЖКА Този документ изброява различните видове корозия и описва в общи линии факторите, влияещи на вероятността от корозия.
Системите за разпределение и съхранение на вода, разглеждани в този документ, се използват за води, предназначени за консумация от човека съгласно директива 98/83/EО и за води с подобен химичен състав.
Виж повече на английски език.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12502-1:2006
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
3.09.2018 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12502-1:2004