Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12502-4:2006

Защита на метални материали срещу корозия. Ръководство за оценка на вероятността от корозия във водоразпределителни и водосъбирателни системи. Част 4: Фактори за въздействие върху корозионноустойчиви стомани

Protection of metallic materials against corrosion - Guidance on the assessment of corrosion likelihood in water distribution and storage systems - Part 4: Influencing factors for stainless steels
25.09.2006 г.

Главна информация

90.93     22.07.2020 г.

90.00    22.07.2025 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

23.040.99     77.060     91.140.60  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ прави преглед на влияещите фактори за вероятността от корозия на неръждаеми стомани, използвани като тръби, резервоари и оборудване в системи за разпределение и съхранение на вода, както е определено в EN 12502-1.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12502-4:2006
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
22.07.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12502-4:2004