Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 374-1:2006

Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми. Част 1: Терминология и изисквания към характеристиките

Protective gloves against chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements
25.09.2006 г.
95.99 Отменен стандарт   16.02.2017 г.

Главна информация

95.99     16.02.2017 г.

BDS

ТК-50

Европейски стандарт

01.040.13     13.340.10  

български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт определя изискванията за ръкавици, предназначени да предпазят носещия ги срещу химични продукти и/или микроорганизми и определя използваните термини.
Този стандарт трябва да се използва заедно с EN 420.
Стандартът не определя изисквания за защита срещу всички възможни механични увреждания.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/686/EEC

Лични предпазни средства

Хармонизиран
93/68/EEC

Директива за изменение на Директиви 87/404/ЕИО, 88/378/ЕИО, 89/106/ЕИО, 89/336/ЕИО, 89/392/ЕИО, 89/686/ЕИО, 90/384/ЕИО, 90/385/ЕИО, 90/396/ЕИО, 91/263/ЕИО, 92/42/ЕИО и 73/23/ЕИО

Хармонизиран
93/95/EEC

Personal protective equipment (Dir. 89/686/EEC amendment)

Хармонизиран
96/58/EC

Директива относно изменение на Директива 89/686/ЕИО относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на личните предпазни средства

Хармонизиран
2008/68/EC

Вътрешен превоз на опасни товари

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС EN 374-1:2000

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 374-1:2006
95.99 Отменен стандарт
16.02.2017 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 374-1:2017

Свързан проект

Въвежда EN 374-1:2003

Преглед

Публично са достъпни само информационни части от проекти. За да сте в течение на разработването на стандартите, ще трябва да станете член в съответния технически комитет. Ако сте член, моля, влезте в профила си, като кликнете върху бутона "Вход".

Вход