Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 61582:2006

Апаратура за радиационна защита. Апарати за измерване "in vivo". Класификация, общи изисквания и процедури за изпитване на портативни, преносими и неподвижни съоръжения (IEC 61582:2004)

Radiation protection instrumentation - In vivo counters - Classification, general requirements and test procedures for portable, transportable and installed equipment
25.09.2006 г.

Главна информация

60.60     25.09.2006 г.

BDS

ТК-71

Европейски стандарт

13.280     13.28  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт определя класификацията, изискванията към общата конструкция, работните характеристики и процедурите за изпитване за броячни системи "in vivo" за откриване и проследяване на количества радионуклиди в телата на хора, работещи в ядрени централи, лаборатории и ръчни дейности, свързани с радионуклиди и обитатели на територията, която може да бъде радиоактивно замърсена. Целта е да се определи еквивалентната доза за различните човешки органи и ефективната доза на вътрешно излъчване за цялото тяло на човека.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61582:2006
60.60 Публикуван стандарт
25.09.2006 г.

Свързан проект

Въвежда EN 61582:2006

Въвежда IEC 61582:2004 ED1