Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1998-4:2006

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 4: Силози, резервоари и тръбопроводи

Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines
25.09.2006 г.
10.07.2009 г.

Главна информация

90.60     10.12.2018 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.120.25  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Допълващ частите на Еврокодовете, отнасящи се за материалите, занимаващи се със силози, резервоари и тръбопроводи. Правила за проектиране на сеизмично устойчиви групи силози, резервоари за складиране, включително единични водни кули и тръбопроводни системи.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ENV 1998-4:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1998-4:2006
90.60 Край на периодичен преглед
10.12.2018 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1998-4:2023

Свързан проект

Въвежда EN 1998-4:2006