Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 21469:2006

Безопасност на машините. Смазки, попадащи случайно в контакт с продукта. Хигиенни изисквания (ISO 21469:2006)

Safety of machinery - Lubricants with incidental product contact - Hygiene requirements (ISO 21469:2006)
25.09.2006 г.

Главна информация

60.60     25.09.2006 г.

BDS

ТК-52

Европейски стандарт

13.110     67.020  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 21469:2006 определя хигиенните изисквания за състава, производството, прилагането и работата със смазки, които по време на производството и преработката, могат да влязат в случаен контакт (напр. чрез пренос на топлина, пренос на товар, смазване или защитата от корозия на машини) с продукти и опаковки, използвани в храната, хранително-вкусовата, козметичната, фармацевтичната, тютюневата или на храни за животни производства. Той не се прилага за вещества, използвани като добавки към продуктите или към тези, които са в пряк контакт с продукта, но се ограничава до хигиената, без да разглежда здравословните и безопасни условия на работното място.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 21469:2006
60.60 Публикуван стандарт
25.09.2006 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 21469:2006

Въвежда ISO 21469:2006