Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 17642-1:2006

Изпитване с разрушаване на заваръчни шевове от метални материали. Изпитвания на заварени конструкции/съединения за пукнатини, получени при охлаждане. Електродъгови заваръчни процеси. Част 1: Общи положения (ISO 17642-1:2004)

Destructive tests on welds in metallic materials - Cold cracking tests for weldments - Arc welding processes - Part 1: General (ISO 17642-1:2004)
10.08.2006 г.

Главна информация

90.93     8.05.2009 г.

90.00    8.05.2014 г.

BDS

ТК-30

Европейски стандарт

25.160.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 17642-1:2004 describes the fundamentals of cold crack formation and the principles of cold cracking tests.
These tests can be used to determine the cold cracking sensitivity of welding consumables, parent materials and weld metal. The most common tests are described.
In addition, an overview is given of the cold cracking test procedures.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 17642-1:2006
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
8.05.2009 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 17642-1:2004

Въвежда ISO 17642-1:2004