Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60952-3:2006

Акумулаторни батерии за самолети. Част 3: Спецификация на продукта и декларация за проект и характеристики (IEC 60952-3:2004)

Aircraft batteries - Part 3: Product specification and declaration of design and performance (DDP)
10.08.2006 г.
28.03.2007 г.
95.99 Отменен стандарт   19.09.2016 г.

Главна информация

95.99     19.09.2016 г.

BDS

ТК-64

Европейски стандарт

29.220.20     49.060     49.06  

английски   български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This part of EN 60952 defines requirements for the product specification as well as procedures for a Declaration of Design and Performance (DDP) for nickel-cadmium and lead-acid aircraft batteries containing vented or valve-regulated cells or monoblocs. The batteries are used for both general purposes and specific aerospace applications.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60952-3:2004

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 60952-3:2006
95.99 Отменен стандарт
19.09.2016 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60952-3:2013

Свързан проект

Въвежда EN 60952-3:2004

Въвежда IEC 60952-3:2004 ED2