Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60247:2006

Изолационни течности. Измерване на относителната диелектрична проницаемост, коефициента на диелектрични загуби (tg d) и специфичното обемно съпротивление при постоянен ток (IEC 60247:2004)

Insulating liquids - Measurement of relative permittivity, dielectric dissipation factor (tan d) and d.c. resistivity
10.08.2006 г.

Главна информация

60.60     10.08.2006 г.

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

17.220.99     29.040.10  

английски  

Поправка в заглавието, обявена в бр.12/2019 на Официалния бюлетин.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Описани са методи за определяне на коефициента на диелектрични загуби, относителната диелектрична проницаемост и специфичното обемно съпротивление при постоянен ток при температурата на изпитване. Методите са предназначени главно за сравнитени изпитвания на неработили течности. Могат да се прилагат също за течности в експлоатация в трансформатори, кабели и други електрически апарати.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС IEC 60247:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60247:2006
60.60 Публикуван стандарт
10.08.2006 г.

Свързан проект

Въвежда EN 60247:2004

Въвежда IEC 60247:2004 ED3